skip to Main Content

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om onze patienten zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Toch komt het in uitzonderlijke gevallen wel eens voor dat men niet geheel tevreden is.
Wij stellen het enorm op prijs als u ons, in dat geval, rechtstreeks op de hoogte brengt van uw klacht, suggestie en/of opmerkingen, zodat wij de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening kunnen blijven waarborgen en daar waar nodig verbeteren.

Het heeft onze voorkeur dat u uw klacht rechtstreeks met betrokken medewerker bespreekt.
Hoewel het niet altijd gemakkelijk is een rechtstreeks gesprek aan te gaan, blijkt dat oplossingen na een dergelijk gesprek vaak voor de hand liggen. Hiermee is niet alleen de patient zelf geholpen maar ook andere patienten kunnen hiervan profiteren.

Mochten we er, ondanks al onze inspanningen, samen niet uitkomen en bent u van mening dat uw klacht niet naar volle tevredenheid is opgelost, dan kunt u telefonisch contact opnemen met het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Mochten zij ook geen bevredigende oplossing bieden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van het ANT, waarbij wij zijn aangesloten. Hierbij zijn twee mogelijkheden; bemiddeling en formele klachtenbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Back To Top